Bolgár Cseh Dán Német Német (Osztrák) Görög Görög (Ciprus) Angol Angol (Ír) Spanyol Észt Finn Francia Francia (Belga) Francia (Luxemburg) Magyar Olasz Litván Lett Máltai Holland Lengyel Portugál Román Szlovák Szlovén Svéd
Súgó
Látogatottságunk
247205
látogató
36692
klubtag
Jelenleg on-line:
1
látogató
0
klubtag
 
Oldalunk megtekintéséhez Internet Explorer 6 (vagy újabb) böngésző használatát javasoljuk. Ajánlott felbontás: 1280*1024

 

Felhasználói szabályzat

1.)  A Cyber Trade Center (CTC) kereskedelmi platform és vásárlói közösség kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a Computer BB Bt 6000 Kecskemét, Stádium u. 5. A tulajdonos rendelkezik a CTC-vel kapcsolatos mindennemű szerzői jogokkal. A tulajdonos a CTC üzemeltetésével kapcsolatban határozott idejű megállapodást köthet más vállalkozással, azonban az így létrejött megállapodás nem sértheti a tagok jogait.

2.)  A www.ctc.hu portálon található bármely információ szabadon felhasználható abban az esetben, ha a hívatkozás helye jól láthatóan feltüntetésre kerül az információ mellett. Ennek elmulasztása a szerzői jogok megsértése miatt jogi eljárást vonhat maga után.

3.)  A CTC tagja lehet minden természetes személy, vagy vállalkozás. A tagsági viszony nem jelent munkaviszonyt, vagy alkalmazási jogviszonyt.

4.)  A tagsági viszony létesítése (regisztráció) díjmentes, azonban egy e-mail címre csak egy regisztráció hozható létre. Az új tag elsődlegesen ajánlás útján, annak a tagnak a csoportjába kerül, akitől az ajánlást kapta. Amennyiben az új tag nem rendelkezik ajánlással, úgy csoportba-sorolásáról a CTC tulajdonosa dönt. Az új tagra nézve a csoportba sorolás semmilyen hátrányos megkülönböztetést nem jelent, célszerű azonban annak a csoportjához kapcsolódni, akitől az új tag - ismeretsége révén - az ajánlást kapta.

5.)  A CTC üzemeltetője és tulajdonosa kifejezett kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a tag személyes adatait harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé. A tárolt személyes adatok kizárólagosan csak a kapcsolattartást (megrendelések kiszállítását, tagsági viszonnyal összefüggő információk cseréjét) célozzák.

6.)  A tagsági viszony határozatlan idejű, örökölhető, szabadon átruházható és a tag részéről elektronikus úton felmondható.

7.)  A tagok jogosultak - külön partneri szerződés megkötése mellett - termék- és szolgáltatási ajánlataikat díjmentesen közzétenni a CTC kereskedelmi platformján. Ez irányú igényüket a regisztrációkor, vagy a későbbiekben írásban kell benyújtaniuk az üzemeltetőnek.

8.)  A CTC üzemeltetője a kereskedelmi platformon keresztül megrendelt termékek és szolgáltatások pénzügyileg rendezett tételei után a megrendelő tagnak és az ő közvetlen felsővonali csoportjának - dinamikus kompresszió alapján számított - 8 szinten keresztül kedvezményi bónuszt ad vissza. A kedvezményi bónusz mértéke függ a megrendelt - és pénzügyileg teljesített - termék, vagy szolgáltatás összegétől és a termékre/ szolgáltatásra biztosított kedvezmény mértékétől. Devizaneme megegyezik a megrendelt termék/szolgáltatás devizanemével.

9.)  A vásárló tag által kapott bónusz mértékét 100 %-nak alapul véve, a tagot ajánló tag jogosult további 100 %-os mértékű bónuszra, az őt ajánló tag 50 %-os mértékű bónuszra, annak ajánlója 25 %-os mértékű bónuszra, annak ajánlója 12,5 % mértékű - és így tovább összesen 8 szinten keresztüli mértani sort alkotva - bónuszra. A bónusz-jóváírás feltétele, hogy a bónuszra jogosulttá váló tag 30 napon belüli aktivitással rendelkezzék. Amennyiben az adott tag nem rendelkezik 30 napon belüli aktivitással, az üzemeltető a dinamikus kompresszió elvét érvényesíti.

10.)  Aktivitásnak minősül, amennyiben a tag terméket, vagy szolgáltatást rendel a kereskedelmi platformon keresztül (a termék/szolgáltatás pénzügyi teljesítésének időpontjával), vagy a tagság nyújtotta lehetőséget úgy ajánlja tovább egy további személynek, hogy az regisztrál az ő közvetlen csoportjába (a regisztráció időpontjával). Az így szerzett aktivitás időpontjától újraindul az adott tagra nézve a 30 napos aktivitási intervallum.

11.)  A kedvezményi bónuszok netto összegei a tagok bónusz-folyószámláján kerülnek jóváírásra. A tag - személyes azonosítását követően - a portálon megtekintheti saját bónusz-folyószámlájának mértékét és tételeit.

12.)  A tag jogosult a kedvezményi bónuszait termék/szolgáltatás megrendelése esetén mint árkedvezmény igénybe venni, legfeljebb az adott termék/szolgáltatás áránál meghatározott mértékben. Az eltérő devizanemű bónuszok más devizanemre történő konvertálása az MNB által közzétett, a megrendelés napján érvényes középárfolyam alapján kerül kiszámításra.

13.)  Amennyiben a tag a megszerzett kedvezményi bónuszait a kereskedelmi platformon kívül kívánja elkölteni, úgy az a mindenkori adózási szabályokra figyelemmel történhet. Elsődlegesen úgy, hogy a tag - vállalkozóként - számlát állít ki "árkedvezmény pénzbeni megváltása" jogcímen, amely számlát a CTC üzemeltetője címére eljuttatva, annak összegét - amennyiben annak netto összege nem magasabb a tag bónusz-folyószámláján rendelkezésre álló kedvezményi bónuszok netto összegénél - üzemeltető 8 banki nap határidőn belül átutalás útján teljesíti. Ezzel egyidőben az üzemeltető csökkenti a tag bónusz-folyószámlájának összegét a megváltott árkedvezményi bónusz összegével.

14.)  A tag másik tag javára lemondhat a megszerzett kedvezményi bónuszairól, vagy azok egy részéről, eseti döntését követően. Erre a rendszer elektronikus megoldást nyújt.

15.)  Dinamikus kompressziónak nevezzük a kedvezményi bónuszok visszaosztásánál azt az esetet, amikor a sorban következő tag - aki a visszaosztásban részesedne - nem rendelkezik 30 napon belül aktivitással, ezért helyette az ő ajánlója számára történik a visszaosztás. Amit az ő ajánlója kapna, azt pedig a felettük elhelyezkedő ajánló tagja fogja kapni, így a visszaosztási 8-as sor kvázi "csúszik" eggyel felfelé. Az aktivitásvizsgálat minden szinten megtörténik, így a dinamikus kompresszió több szintet is érinthet.

16.)  A 30-napon belüli aktivitást nem teljesítő tag - személyét érintő dinamikus kompresszió esetén - e-mail útján értesítést kap az üzemeltetőtől.

17.)  Pénzügyi teljesítés időpontjának mindenkor annak a napnak a 0. órája tekintendő, amely napon a pénzügyi tétel banki jóváírásra kerül az üzemeltető banknál vezetett folyószámláján.

18.)  A tagok nem jogosultak a CTC üzemeltetőjének, vagy tulajdonosának nevében eljárni, különösen vonatkozik ez a tilalom áru- és szolgáltatás ellenértékének átvételére harmadik személytől. Ezirányú felhatalmazást még a képviselők/képviseletek sem kapnak.

19.)  A CTC tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a kereskedelmi platformon közzétett ajánlatok tartalmáért, mivel azokat az ajánlattevők szerkesztik. Azonban az üzemeltető töröl minden ajánlatot, amely a jelen szabályzatba, illetve a mindenkori érvényes jogszabályokba ütközik.

20.)  Tilos a CTC kereskedelmi platformján olyan ajánlatot, véleményt közzétenni, amely az üzemeltető székhelye szerint érvényes ország törvényi előírásaiba ütközik, vagy azok megszegésére szólít fel másokat. Különösen tiltott a faji hovatartozás, vallási-, vagy sexuális beállítottság bírálata, vagy felszólítás valamiféle megkülönböztetés szerinti kirekesztésre. Nem tehető közzé olyan ajánlat, amely katonai eszközök, fegyverek, lőszer, robbanóanyag, kábítószer, gyógyszer, dohányáru, üzemanyag, vagy más jövedéki termék kereskedelmére vonatkozik, vagy ezek gyártását, forgalmazását segítené elő. Továbbá az üzemeltető saját hatáskörében töröl minden olyan ajánlatot, véleményt, amely általános erkölcsi normákat sért.

21.)  A CTC üzemeltetője jogosult határozott idejű (maximum 1 év időtartamú) képviseleti szerződés megkötésére olyan tagokkal, akik lakóhelyük körzetében aktív információs és szervező tevékenységet látnak el. Ezen jogviszony díjazását és feltételeit külön szerződés szabályozza.

22.)  A CTC kereskedelmi platformon keresztül megrendelt termékeket és szolgáltatásokat érintő esetleges jótállási igény a CTC üzemeltetőjén - mint kereskedelmi egységen - keresztül érvényesíthető.

23.)  A tagok az általuk megvásárolt termékeket, szolgáltatásokat minősíthetik. A minősítésért elektronikus nyereménykuponokat biztosít a CTC üzemeltetője, függetlenül attól, hogy a minősítés pozitív, vagy negatív. Szöveges véleményért (tapasztalat szöveges leírásáért) a CTC üzemeltetője plusz kuponokat biztosít.

24.)  A nyereménykuponok a CTC üzemeltetője által a portálon meghírdetett időpontban sorsoláson vesznek részt.

25.)  A tagok általi minősítések - összegezve - megjelennek az egyes termékek és szolgáltatások bemutatása mellett, így segítvén a tagság tájékozódását a minőség tekintetében.

26.)  A CTC rendszerének továbbfejlesztésére kizárólagos jogokkal a tulajdonos rendelkezik.

Az üzemeltető ügyfélszolgálati irodája: 6000 Kecskemét, Bajza u. 13. tel./fax: +36 76 478170, e-mail: info@ctc.hu, nyitvatartási idő: H-P 9-17 óra között.

 A portál használatával a felhasználói szabályzat elfogadottnak tekintendő!
© Computer BB Bt. H-6000 Kecskemét
 
Felhasználói bejelentkezés
E-mail címed :
Jelszavad :
Google
Marx By Milonic JavaScri